Verejná správa a samospráva

7.8.2014

Verejná správa

Keď som na vysokej škole študoval v odbore Verejná správa a mali sme jednu z prvých prednášok, zarazilo ma, čo všetko spadá pod samosprávu, ako jednu z dvoch zložiek verejnej správy. Vedel som, že samospráva nie je len obec, starosta a poslanci. Napriek tomu, že som pracoval vo verejnej správe, musím sa priznať, že som bol prekvapený z rozsahu pôsobnosti samosprávy.

Možno aj preto, aby sa správne aplikoval pojem SAMOSPRÁVA, rozhodol som sa k napísaniu týchto pár riadkov a k zverejneniu tabuľky členenia verejnej správy a najmä samosprávy.  Touto cestou chcem svojou troškou prispieť k vysvetleniu uvedených pojmov.

Verejná správa je správa vecí verejných.Charakteristická je tým, že vždy rieši veci vo verejnom záujme. Je opakom súkromnej správy, teda súkromného – privátneho sektoru. Verejná správa sa člení na dve zložky - Štátnu správuSamosprávu.

Štátna správa a tzv. „Veľká politika“ je občanovi zväčša vzdialená. Samospráva, nakoľko je to priestor,v ktorom sa fyzicky aj nachádza je mu určite bližšia. Skôr sa stretne s primátorom mesta ako s predsedom vlády. Skôr sa stretne s poslancom mestského zastupiteľstva ako s poslancom Národnej rady SR.

Členenie verejnej správy
graf-verejna-sprava_1407422311.pdf

Samospráva

Keď sa povie slovo samospráva, väčšinu z nás napadnú slová ako obec, mesto, primátor, mestský úrad, povolenie, komunálny odpad, miestne dane a pod. Je pravdou, že pod samosprávou treba chápať aj mesto ako subjekt - úrad. Je prvou inštanciou, čo by mala riešiť problémy občana. Občan to tak chápe a je to legitímne. Primátor a mestské zastupiteľstvo sú zo zákona o obecnom zriadení rovnocennými orgánmi mesta. Majú svoje kompetencie, ale aj povinnosti.

Ak som uviedol, že primátor a zastupiteľstvo sú dva rovnocenné orgány mesta zo zákona, tak nemožno opomenúť jeden nepísaný zákon. Poslanec je vždy „medzičlánok“ medzi občanmi a úradom. Ten by mal vedieť o problémoch ľudí v území, ktorých zastupuje a mal by im byť nápomocný pri ich riešení. Svoju rolu má aj v tom, že ich problémy musí vedieť preniesť na úrad. Nie všetko sa totiž rieši len na zastupiteľstve medzi poslancami. Mesto ako orgán samosprávy má svoju výkonnú zložku a tou je Mestský úrad. Ten sa skladá zasa z jednotlivých oddelení so svojimi kompetenciami. Aj keď sa to môže zdať zložité, dá sa v tom orientovať, len treba chcieť. Určite však treba v prvom rade komunikovať. Komunikovať s občanom a s úradom. V neposlednom rade treba poznať aj fungovanie samosprávy a jej jednotlivých zložiek.

Členenie samosprávy
graf-samosprava_1407422597.pdf

Poznámka

Procesu členenia štátnej správy v porovnaní so samosprávou by som dal prívlastok, že je  turbulentný. Pomerne zásadné zmeny sa datujú napr. na roky 1996 (vznik krajských úradov všeobecnej štátnej správy), 2003 (vznik špecializovanej štátnej správy), 2007 (zrušenie krajských úradov všeobecnej štátnej správy),  2013 (zrušenie krajských úradov špecializovanej štátnej správy) a i.

Možno vypracujem obdobný graf členenia štátnej správy, ale momentálne som sa venoval iba samospráve.

dočasne uložené videá

Ponúkam výber niektorých mojich vyjadrení pre médiá k rôznym témam. 

7.5.2012 12:54 | zdroj: TA3

Trenčianske Teplice si posvietia na čierne stavby aj letecky

6.10.2012 12:45 | zdroj: TA3

Za prestavby si priplatíme

30.10.2012 15:48 | zdroj: TA3

Zvýšenie poplatkov môže znamenať rozdiel až 740 eur

5.2.2013 12:53 | zdroj: TA3

Zoznamy hanby sa osvedčili, problémy robia firmy v konkurzoch

15.5.2014 12:43 | zdroj: TA3

Na dokončenie chodníka spísali petíciu