Primátor Trenčína - voľby 2018

Vážení Trenčania,


🍀#MM2018
ďakujem vám za účasť vo voľbách, ďakujem za prejavenú dôveru, ďakujem môjmu tímu za polročnú intenzívnu prácu, ďakujem mojej rodine a špeciálne mojej manželke za podporu, bez ktorej by som nemohol ani kandidovať.


Gratulujem Richardovi Rybníčkovi k opätovnému zvoleniu a verím, že Trenčín bude napredovať ďalej.

V práci ZA LEPŠÍ TRENČÍN budem pokračovať ako poslanec Zastupiteľstva TSK a po týchto voľbách naďalej aj ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za Mestskú časť SEVER. 
#MilošMičega

Poďte voliť

Podpora kampane

Transparentný účet

Predvolebnú kampaň si financujem z vlastných zdrojov, peňazí od mojich rodičov, ostatnej rodiny a peňazí získaných cez transparentný účet. Vopred ďakujem za každú finančnú podporu. Základné údaje o mojom transparentnom účte :
 

Názov účtu :     MILOŠ MIČEGA

Číslo účtu :     SK0709000000005142316361

Prečo chcem byť primátorom


Viem, čo znamená poctivo a svedomito sa venovať odbornej práci, ale aj neustále pracovať na sebe. Venujem sa stavebníctvu, som odborný technik vo výstavbe. Dlhodobo sa venujem aj stavebnému právu. Trenčín je moje rodné mesto, tu som vyrastal a žijem celý svoj život. Môj životný príbeh je ako popísaná kniha, ktorá je otvorená pre všetkých Trenčanov. Nemám čo skrývať, som jeden z Vás, poznáte ma, žijem tu medzi Vami. Mám rád svoje rodné mesto, som HRDÝ Trenčan, som ZA LEPŠÍ TRENČÍN.  

Napíšte mi - chcem byť s Vami v kontakte

Môj plán ZA LEPŠÍ TRENČÍN a jeho ciele

Medzi KRÁTKODOBÉ, s ktorými začnem ihneď po zvolení patrí :

– Odstránenie diskriminácie a zjednodušenie systému v parkovaní.
– Čisté a zelené mesto.
– Základná obnova detských a športových ihrísk.

Medzi STREDNODOBÉ, ktoré si vyžadujú prípravu patrí najmä :

– Obnova verejných priestorov, najmä bytových vnútroblokov.
– Komplexná obnova ciest a chodníkov.
– Sociálna politika.·    

Medzi DLHODOBÉ, ktoré presahujú jedno volebné obdobie, ale je najvyšší čas s nimi začať, patrí najmä :

– Riešenie obchvatu /alt. odklon dopravy z centra mesta, min. začať riešiť tento problém so štátom.
– Cez územný plán zamedziť nezmyselnému zahusťovaniu zástavby.
– Riešiť dopravnú obslužnosť území.


A dopĺňam aj STRATEGICKÉ :

– Karta Trenčana - Karta výhod.
– Futbalový štadión – podporiť jeho výstavbu, prípadne aj s priamou podporou Mesta Trenčín.
– Doriešiť staničný a predstaničný priestor.
– Doprava– komplexné riešenie a zabezpečenie záchytných parkovísk.
– Kultúra v meste.
– Bytová výstavba.
– Váh a Brezina – využitie potenciálu týchto dvoch prírodných daností mesta pre Trenčanov.
– Podporiť turistický ruch. 

Verejný priestor

Link na FB TU : www.facebook.com

Môj vzťah k verejnému priestoru ponúkam v tomto videu


Volebné bulletiny


Vážení Trenčania

do vašich schránok sa mal dostať môj volebný bulletin. Pripravil som 5 variantov podľa častí mesta, kde sa roznášal. Ak by sa náhodou predsa len stalo, že ste ho nemali k dispozícii, zverejňujem ich aj tu v elektronickej forme. 


JUH

STRED

SEVER

ZÁPAD (Zámostie)

OPATOVÁ

Aktuality z kampane

Posledná aktualizácia dňa 11.11.2018

Porážku som uznal, Rybníčkovi zablahoželal

Ďakujem vám za účasť vo voľbách, ďakujem za prejavenú dôveru, ..........

VOLÍME

VOLÍME

Po krátkej prechádzke som volil aj so svojou manželkou Miškou, keďže bývame blízko pri volebnej miestnosti.

NOVEMBROVÝ PUNČ

NOVEMBROVÝ PUNČ

Pozývam všetkých na NOVEMBROVÝ PUNČ v priestoroch mojej kancelárie na SIHOTI! 🥤
Využívam tak poslednú možnosť na verejné stretnutie pred voľbami 😊

Volebné noviny

26. októbra 2018