Parkovanie v Trenčíne

Projekty parkovísk sú nižšie pod zeleným nadpisom.

 

 

 

 

 

 

 

 

V centre mesta už od roku 2009 čiastočne regulujeme parkovanie.

 

Regulácia má byť osožná pre Trenčanov a všetkých, ktorí sa podieľajú na rozvoji mesta.

 

Finančný zisk nesmie byť viac ako bezpečnosť.

 

 

 

 

 

 

Parkovacia politika v Trenčíne, Ing. Miloš Mičega - poslanec MsZ v Trenčíne, 26.04.2016

 

 

 

 

 

 

Športová hala na Sihoti dňa 26. apríla 2016

V mestskom zastupiteľstve najviac spolupracujem s kolegami poslancami

Ladislavom Matejkom a  Vladimírom Porubanom.

 

Na zavedenie celoplošného PLATENÉHO parkovania majú obdobný názor ako ja.

 

Spoločná fotografia z februára 2017.
Zľava Matejka, Poruban, Mičega.

Projekty parkovísk v Trenčíne

Parkovanie na Markíze
Zdroj : tvnoviny.sk

Videa z TV MARKÍZA, tv noviny

 

 

 

TV MARKÍZA, 15.03.2017

 

PARKOVANIE V TRENČÍNE I.

 

Polícia nedala súhlas

 

 

TV MARKÍZA, 21.03.2017

 

PARKOVANIE V TRENČÍNE II.

 

Primátor Rybníček na polícii

 

 

TV MARKÍZA, 22.03.2017

 

PARKOVANIE V TRENČÍNE III.

 

Protest na námestí

Nové pravidlá parkovania v Trenčíne nerešpektujú rady odborníkov. Mesto sa sporí s políciou
Zdroj : tvnoviny.sk

 

 

"Primátor obhajoval spustenie VZN-ka aj napriek tomu, že mesto ešte minulý týždeň tvrdilo, že súhlas polície na to nepotrebuje."

Foto: TV Markíza

Parkovanie spustili aj s chybami 
Zdroj : náš.Trenčín.sk

Ľudia stoja v rade na parkovacie lístky. (Zdroj: ANDREJ LUPRICH)

PARKOVANIE SPUSTENÉ BEZ SÚHLASU POLÍCIE
16. marca 2017

 

K  zmene v  projekte  počas  osádzania  značiek  musí  dať  súhlas  Polícia.  BEZ  SÚHLASU  POLÍCIE  NEMÔŽU  byť  osadené  značky,  resp.  nemôžu  byť  uvedené  do  "prevádzky".

 

Postup pri osádzaní značiek - zjednodušený popis

 

1.  Mesto Trenčín  -  Zabezpečuje projekt dopravného značenia.

2.  Polícia SR, Okresný dopravný inšpektorát  -  Posudzuje projekt a Vydáva súhlas s určením dopravných značiek a .....

3.  Mesto Trenčín  -  po súhlase polície Určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a ...

4.  Mesto Trenčín / Dodávateľská firma  -  Zabezpečujú osadenie značiek podľa Projektu a Súhlasu polície.

5.  MY všetci  -  Užívame cesty.

Výňatok zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

"Cestný  správny  orgán  a  obec  môžu  určovať  používanie  dopravných  značiek,  dopravných  zariadení  a  povoľovať  vyhradené  parkoviská  podľa  odseku  2,  odseku 4  písm. d)  a  odseku  5  písm.  f)  LEN  SO  SÚHLASOM  dopravného  inšpektorátu."

PARKOVANIE SPUSTENÉ
15. marca 2017

 

 

Mesto napriek výhradám polície a hasičov parkovanie spustilo.

PARKOVANIE V TRENČÍNE, Polícia nedala súhlas

Polícia zistila vážne nedostatky, mesto však parkovanie spúšťa
Zdroj : náš.Trenčín.sk

"Polícia zistila závažné nedostatky vo vodorovnom dopravnom značení, ktoré je v rozpore projektovou dokumentáciou. Mesto už malo časť nedostatkov odstrániť, nariadenie o dočasnom parkovaní platí od zajtra."

Parkovisko na Palackého v Trenčíne. (Zdroj: ANDREJ LUPRICH)

Parkovanie v ZÓNE ?!
III.diel 
(zverejnené na sociálnej sieti)

 

13.03.2017

V Trenčíne je nesúlad medzi zvislým a vodorovným dopravným značením.
Ako bude teda s parkovaním pri nesúlade značení? 

 

Ak zvislá značka hovorí len o pozdĺžnom spôsobe státia a vodorovná aj o státí na chodníku, ČO PLATÍ?

Viem, že existuje aj zvislá značka o státí na chodníku.

 

 

V zóne je státie vozidiel dovolené len NA VYZNAČENÝCH PARKOVACÍCH MIESTACH A ZA DODRŽANIA PODMIENOK VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽITÉHO SYMBOLU PRÍSLUŠNEJ ZNAČKY a spresňujúcich údajov......... Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané.

 

 

 

 

 

Takže aké značky a symboly sú v Trenčíne - sú aj na fotkách :

 

„Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku (č. IP 14a) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a alebo č. IP 13b s tým rozdielom, že vyznačuje dovolené státie na chodníku a VŽDY SA POUŽÍVA SPOLU S PRÍSLUŠNOU VODOROVNOU ZNAČKOU; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.“
.

 

 

PRIPOMÍNAM :

Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám.

Parkovanie v ZÓNE ?!
II.diel 
(zverejnené na sociálnej sieti)

 

12.03.2017

V Trenčíne sú použité (umiestnené) značky IP 27a a IP 27b (Zóna s plateným ....). 
V takejto zóne je na chodníku povolené len zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Nech kompetentní posúdia, či môže sa môže stáť na chodníku, ak sa parkovacie miesto vyznačí.

Mám však pocit,  že NOSENIE VÝKLADU DOPRAVNÝCH ZNAČIEK NÁS NEMINIE.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 52

(2) Iní  účastníci  cestnej premávky  než chodci  nesmú chodník  používať;  to neplatí, ak  dopravnou značkou  alebo  dopravným zariadením  je určené  inak  alebo ak  ide  o zastavenie alebo  státie  vozidla, pri  ktorom ostane  voľná šírka  chodníka  najmenej 1,5 m  okrem  zóny s  dopravným obmedzením spočívajúcim  v  zákaze zastavenia  alebo státia  a zóny  s plateným alebo  regulovaným  státím. V zóne  s dopravným  obmedzením spočívajúcim  v zákaze  zastavenia alebo  státia  a  v zóne  s plateným  alebo regulovaným  státím  je však  na  chodníku povolené  zastavenie alebo  státie bicykla  a  motocykla,  pri ktorom ostane  voľná  šírka chodníka najmenej  1,5 m.

Parkovanie v ZÓNE ?!
I.diel 
(zverejnené na sociálnej sieti)

 

10.03.2017

V Trenčíne sú použité (umiestnené) značky IP 17a (platené parkovisko) a IP 27a a IP 27b (Zóna s plateným ....). 
Kým pri platenom parkovisku je vodičom vozidiel na takto označenom mieste ZASTAVENIE a STÁTIE zakázané, tak pri zónových značkách je vodičom vozidiel na takto označenom území iba zakázané STÁŤ.

Tak čo,  môžeme na vyznačenom parkovacom mieste zastaviť  (vystúpiť a nastúpiť .....)  bez platenia alebo nemôžem?

Odporúčam naštudovať si význam dopravných značiek. Na fotografiách som pripravil jednoduchú formu výňatku z vykonávacej vyhlášky č. 9/2009 Z. z. k zákonu o cestnej premávke.

K značke č. IP 17a :

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím (č. IP 17a) informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

K značkám č. IP 27a a č. IP 27b :

Značky Zóna s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27a) a Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27b) vyznačujú oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. Symbol značky č. IP 17a možno v prípade potreby zameniť za symbol značky č. IP 17b.

PARKOVANIE alebo HAZARD !!!   (zverejnené na sociálnej sieti)

 

7.03.2017

Páni konšelé, čo ešte potrebujete?

 

 

Presne o tomto som hovoril na poslednom zastupiteľstve.

 

Aké dôkazy bude treba?

 

Toto už je HAZARD so životom a majetkom TRENČANOV.

 

 

 

Moje upozornenie na zastupiteľstve o situácii na videu TU  :

Prejazd hasičov
Ulica 28. októbra - video pod obrázkom

Zdroj fotografie : Facebook, Patrik Žák, 7.3.2016

received_10210418248064753.mp4

Video zverejňujem so súhlasom jej autora.

PODVOD dokonaný   (zverejnené na sociálnej sieti)

 

22.02.2017

TU :  facebook.com

 

V Trenčíne máme PLATENÉ a nie regulované PARKOVANIE....... a ide sa ďalej.

 

Dňa 15. marca sa spúšťa PLATENÉ parkovanie v centre mesta,  na Sihoti I.   a  II.  a  v Dolnom meste.  V utorok o tom s konečnou platnosťou rozhodlo mestské zastupiteľstvo.

 

Primátor Rybníček a poslanci podporujúci PLATENÉ parkovanie tvrdia,  že systém je pripravený.  Ja tomu neverím a pri hlasovaní tomu so mnou neverili ani Vladimír Poruban,  Juro Bakoš, Kamil Bystrický,  Richard Medal  a  Ladislav Matejka. (neprítomní Bírošová a Ščepko)

 

Zostáva mi iba veriť,  že TRENČANIA nebudú šikanovaní parkovacím systémom.  Dnes konštatujem iba toľko,  že boli podvedení.

 

PREČO? 
Lebo nebude sľúbené regulované,  ale PLATENÉ parkovanie......... a ide sa ďalej

 

 

PS :

Zostávam na strane svojich voličov.  Svoje podnety na riešenie Vašich problémov aj s parkovaním môžete adresovať aj na moju adresu : micega1970@gmail.com

INFO TRENČÍN

08. február 2017 vydanie venované k parkovaniu

INFO k stiahnutiu TU

INFO-2--2017.pdf
INFO TRENČÍN

NOVELA 2
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

Návrh schválený dňa 21.02.2017

 

Návrh novely VZN o dočasnom parkovaní TU :

navrh_vzn4_2017_o_parkovani_novela-2.pdf

Touto novelou sa "opravili" niektoré chyby,  na ktoré som upozorňoval už pri schvaľovaní základného VZN. 

Prienikové parkoviská riešia parkovanie na hraniciach zón,  opravuje sa grafická časť na Viestovej ulici a iné. 

Oprava VZN o parkovaní prešla režimom mimoriadneho zastupiteľstva

Mimoriadne zasadnutie MsZ 21. februára 2017

PARKOVANIE - pripravenosť - obhliadka v teréne

18.02.2017 (sobota)

 

Dňa 18. februára som s kolegami poslancami vykonal obhliadku skutkového stavu pripravenosti parkovania v teréne. 

 

 

Obhliadky sa zúčastnili kolegovia, na fotografii zľava,  Bakoš,  Matejka,  Poruban  a  ja. 
Pozvaní boli všetci.

 

 

Skutkový stav dokladám niekoľkými fotografiami. Jednoznačne treba konštatovať, že spustenie parkovania nie je pripravené a času moc nezostáva.

Fotografie z obhliadky :

Môj BLOG (zverejnené aj v časti Blogy)

MESTO Trenčín
Zastaviť?! ... Stáť ?! ... alebo PARKOVAŤ ?!

15.02.2017

Určite sa zhodneme na tom,  že parkovanie v Trenčíne je problém,  ktorý treba riešiť.  Pri najlepšom vedomí a svedomí však musím uviesť,  že BEZPEČNOSŤ občanov musí byť na prvom mieste.  Najslabší účastníci v doprave sú chodci  –  dôchodcovia a deti.

 

Vidina rýchleho získania peňazí je pre mnohých určite lákavým faktorom,  ale pri presadzovaní parkovania nemôže byť tým zásadným.  Súčasná situácia ma presviedča o tom,  že je to aj hazardom s bezpečnosťou na cestách.

 

 

 

 

SÚHLASÍM :

Už minulý rok som s niektorými poslancami  (Matejka, Poruban a spol.)  súhlasil s postupnou reguláciou parkovania.  Začať treba centrom mesta a na tom stále trvám.  Pri rozširovaní regulácie sa treba vyvarovať chýb,  ktoré logicky nastanú,  čím sa celý ďalší proces skvalitní.

 

Väčšina poslancov sa však priklonila k celoplošnému spoplatneniu,  ktoré malo byť už od novembra 2016.  Nestalo sa a termín sa posunul na 15. marec 2017,  ktorý sa neúprosne blíži.  Spoplatnené má byť centrum mesta, Sihoť I. a II. a Dolné mesto.

 

NESÚHLASÍM :

Vedenie mesta si pomýlilo cesty a niekde aj chodníky s parkoviskami.  Modré čiary sa urobili (a už aj zmizli) takmer všade,  ale nové parkoviská nevznikajú.

 

Stará Sihoť,  ale ani iné obytné územia nie sú na to uspôsobené.  Verejný priestor stratil svoj význam.

 

Nesúhlasím s celoplošným a hlavne nepripraveným spustením parkovania v meste.  Občania sa dostali do područia balastu,  ktorý je nielen zle pripravený,  ale aj nebezpečný. 

 

 

NAVRHUJEM najmä :

-       Reguláciu v obytných zónach prispôsobiť najmä obyvateľom.  V zóne môže parkovať ten,  kto tam býva bez ohľadu na vlastníctvo bytu alebo auta.

-       Znížiť počet miest v kritických úsekoch (oblúky, križovatky).

-       V obytnej zóne zaviesť zákaz státia dodávok a ostatných vozidiel na dopravu nákladov kategórie N (mimo iného pri státí v križovatkách zamedzujú rozhľadu vodičov).

-       Dodávkam a iným zásobovacím vozidlám umožniť v obytných zónach len zásobovanie.

-       Prehodnotiť krátkodobé parkovanie pred školskými zariadeniami,  najmä v čase dovozu a odvozu detí.

-       Dopravu riešiť komplexne aj vo väzbe na územný plán (v dopravne zaťažených územiach zamedziť výstavbe a pod.) 

 

 

VYZÝVAM

vedenie mesta a poslancov zodpovedných za súčasný stav,

*        aby prehodnotili stavebnotechnickú pripravenosť spustenia parkovacej regulácie.

*   aby zvážili spustenie regulácie iba v centre mesta, resp. v iných územiach iba na skolaudovaných parkoviskách.

*   aby zvýšili informovanosť verejnosti o zavedení regulovaného parkovania.

*   aby pre občanov zjednodušili proces povoľovania a vybavovania agendy spojenej s parkovaním v meste.

 

Zastaviť?! ... Stáť ?! ... alebo PARKOVAŤ ?!
 

MESTO Trenčín,  určite to prehodnotiť.

PARKOVACIA POLITIKA V TRENČÍNE - VÝZVA   (zverejnené na sociálnej sieti)

 

26.10.2016

Pán primátor Rybníček,

ako poslanec MsZ v Trenčíne a ako predseda Mestskej časti SEVER Vás vyzývam,  aby ste okamžite vykonali nápravu stavu,  ktorý je na fotografii.  Je to na Sihoti,  ktorá je v mojej mestskej časti.

 

 

Taktiež Vás vyzývam,  aby ste si opätovne prekontrolovali všetky modré čiary na výkresoch,  technické vyhotovenie v teréne a ich súlad so zákonom.

 

Chcem Vás poprosiť,  aby ste zásadne kroky dotýkajúce sa obyvateľov TRENČÍNA  začali robiť v súčinnosti s ich volenými zástupcami.  Som predsedom Výboru mestskej časti SEVER a aj  „Komisie dopravy“.  Tieto kolektívne orgány hlasovaním neodporučili schváliť Vami predloženú parkovaciu politiku.

 

Manažérske zlyhanie nášho mesta sa prejavuje na všetkých úrovniach riadenia.  Dôkazom toho nie sú len likvidácie verejných priestorov  "čiaraním",  ale aj posunutie účinnosti VZN o parkovaní z novembra na marec budúceho roku.

 

Mám jedno ponaučenie :

TO ŽE PRI HLASOVANÍ VALCUJETE NEZNAMENÁ,  ŽE VŠETKO DOBRE ROBÍTE.

___________________________________________________

 

Parkovacie miesta na chodníku zrušené

NOVELA 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné  nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

Návrh schválený dňa 28.09.2016

 

Návrh novely VZN o dočasnom parkovaní TU :

navrh_vzn11_2016_o_parkovani_novela_1488309618.pdf

SCHVÁLENÉ
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

zverejnený dňa 20.6.2016

 

Návrh VZN o dočasnom parkovaní TU :

navrh_vzn10_2016_o_parkovani.pdf

Hlasovanie poslancov MsZ v Trenčíne o návrhu VZN o parkovaní zo dňa 6.7.2016 :

Výber :
Hlasovanie poslancov za Mestskú časť SEVER o návrhu VZN o parkovaní :

INFO TRENČÍN

21. jún 2016 | mimoriadne vydanie

INFO k stiahnutiu TU

Info-parkovanie-w-.pdf
INFO TRENČÍN

Môj BLOG (zverejnené aj v časti Blogy)

PARKOVACIA POLITIKA V TRENČÍNE
Na toto mandát nemám?!

24.05.2016

 

TPS,a.s. ako prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ parkovísk predpokladá výnosy vo výške od 700 000,- eur do 1 100 000,-eur/rok (priemer 900 000,-).  Z toho zaplatí Mestu nájom za parkoviská vo výške 130 000,- eur.  Zostáva mu teda 770 000,- eur/rok na jeho činnosť (réžiu) a ďalší rozvoj, teda aj investície do parkovania.

Ten trištvrte milión eur sú peniaze vybrané od obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.  TPS a.s. je obchodnou akciovou spoločnosťou, teda o ich použití rozhoduje predstavenstvo tejto spoločnosti zložené z 3 ľudí (momentálne ide o prednostu mestského úradu, pracovníka úradu a externú osobu).  Predstavenstvo podlieha valnému zhromaždeniu akcionárov.  V tomto čase je jediným akcionárom Mesto Trenčín, čím de jure predstavenstvo podlieha primátorovi mesta ako štatutárovi mesta zo zákona.  Mestské zastupiteľstvo nemá žiadny právny dosah na riadenie TPS, a.s., opakujem žiadny.

 

 

Rozpočet obce

Mestské/Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán zložený z poslancov, ktorému je vyhradené rozhodovať o základných otázkach života obce. Má na to zákonný nástroj, ktorým je schvaľovanie rozpočtu obce a jeho zmien. Toto oprávnenie prináleží v prvom rade a výlučne obecnému zastupiteľstvu, ktoré sa na ňom uznáša svojou väčšinou pri hlasovaní.

Obecné zastupiteľstvo môže preniesť časť svojej kompetencie na starostu a určiť, že v ním vymedzenom rozsahu je oprávnený na vykonávanie zmien rozpočtu aj on.  Trenčiansky primátor má a aj využíva práve takéto oprávnenie.  Mestské zastupiteľstvo sa na tom uznieslo, pretože je to praktické. 

Vo voľbách v roku 2014 mi dali ľudia dôveru, z čoho plynú nielen moje povinnosti, ale aj moje kompetencie - rozumej zodpovednosť.  Jednou z kompetencií je spolurozhodovanie o rozpočte Mesta Trenčín.  Do volieb som išiel s tým, že o základných otázkach života obce budem rozhodovať nezávisle, sám a najmä priamo

Tu je môj problém č. I.
Rozpočet

V roku 2016 Mesto Trenčín počíta v rozpočte s kapitálovými výdavkami v sume do 6,3 milióna eur.  Pre dopravu sú vyčlenené takmer 3 milióny eur, z toho na samotnú realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (tzv.investície) iba necelých 1,4 milióna eur. (V apríli sme pridali ešte milión z hospodárskeho výsledku).

Z toho vyplýva, že dvadsaťpäť Trenčanmi zvolených poslancov pôvodne hlasovaním prerozdelilo sumu 1,4 milióna eur na výstavbu dopravných stavieb v roku 2016.  Trojčlenné predstavenstvo parkovacej spoločnosti, bez akéhokoľvek priameho mandátu od občanov, má rozhodovať o cca 770 000,- eur/rok vybraných na parkovnomTáto suma predstavuje 55% objemu toho, o čom rozhodujú a teda i voličom zodpovedajú poslanci!

Tu je môj problém č. II.
Zodpovednosť

Ak schválime parkovanie tak, že peniaze z neho budú tiecť do obchodnej parkovacej spoločnosti, tak svojím spôsobom sa poslanci zbavujú svojej kompetencie = zodpovednosti. Inými slovami sami sebe znemožnia rozhodovať o verejných financiách.  Vybrané peniaze za parkovanie sú verejné financie, o ktorých by mali podľa mňa rozhodovať zvolení zástupcovia občanov a nie úzka skupina ľudí.

Tu je môj problém č. III.
Mandát

Do volieb som šiel s tým, že svoj mandát od Trenčanov budem vykonávať priamo.  Môj názor nemusí byť názor väčšiny.  Legitímne môžem byť ostatnými poslancami prehlasovaný, ale nemôžem byť úplne mimo rozhodovania.

Riadenie a teda i financovanie obchodnej parkovacej spoločnosti je mimo mojich kompetencií.  Ostatní kolegovia poslanci nie sú na tom o nič lepšie. Dozorná rada, v ktorej sú 6 poslanci, kontroluje len zákonnosť postupov predstavenstva a pod., ale neurčuje smerovanie finančných tokov, dôležitosť a priority investovania a pod.

 

Mám hlasovať za riešenie parkovania prostredníctvom obchodnej spoločnosti a iba túto nechať rozhodovať o nakladaní s verejnými financiami z vybratého parkovania?

Mám takto de facto presunúť svoje kompetencie = zodpovednosť rozhodovania o základných otázkach života obce v tak strategickej oblasti ako je doprava?

Volili ma ľudia na to, aby som sa zbavoval svojich kompetencií?
 


Tak na toto mandát nemám! 

Môj BLOG (zverejnené aj v časti Blogy)

PARKOVACIA POLITIKA V TRENČÍNE
Ceny pôjdu dole?!

03.05.2016

 

Ceny pôjdu dole?!

Myslím si, že určite áno. Primátor mesta dobre vie, že plusové body a priazeň Trenčanov sa dá získať iba jedným gestom, znížením navrhovaných cien. Aj preto sa domnievam, že sa tak stane a ostatné zostane v návrhu parkovania zachované. Teda, ak .....    

Pokúsim sa uviesť niektoré fakty a spresniť moje postoje, aj keď je to ťažká téma na vysvetľovanie.

 

Takže malá chronológia. 

Dňa 26. apríla 2016 bol v športovej hale na Sihoti prezentovaný nový návrh systému parkovania pre mesto Trenčín. Zúčastnil som sa ho a bolo to pre mňa poučné. Prítomní občania najviac pripomienkovali ceny za parkovacie karty rezidenta (obyvateľa mesta), karty pre živnostníkov, počet kariet na byt a pod. Jednoducho ceny za parkovné. Počet parkovacích miest bol tiež na pretrase.  

V diskusii absentovala jedna, podľa mňa veľmi zásadná a legitímna téma. Správa a údržba ciest, resp. investovanie vybraných finančných prostriedkov.

Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Trenčín bude podľa návrhu zabezpečovať právnická osoba – Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

 

Financovanie.

Podľa predloženého návrhu je výnos (príjem) z úhrad z parkovného príjmom Prevádzkovateľa. Ten vyberá parkovné vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Prevádzkovateľ bude platiť Mestu Trenčín odplatu (nájom) 2,00 eur/m2 z prenajatej plochy na parkovanie za kalendárny rok. Podľa aktuálneho návrhu si Prevádzkovateľ prenajme plochu o výmere cca 65 000 m2.  

Mesto Trenčín bude mať príjem z nájmu vo výške 130 000 eur. Takúto sumu zaplatí Prevádzkovateľ Mestu za parkovacie plochy. Ak sa to aj rozšíri na JUH a SIHOŤ III. a IV. (majú pribudnúť v 2. etape), tak to nebude extrémne viac.    

Prevádzkovateľ predpokladá výnosy za parkovné v sume od 700 000 eur do 1 100 000eur/rok (priemer 900 000 eur/rok). Z tejto sumy by mal byť príjem z parkovacích kariet LEN 100 000 eur/rok.  

Z priemernej sumy 900 000 eur po odpočítaní 130 000 eur (cena za nájom), zostáva prevádzkovateľovi 770 000 eur/rok.Tieto peniaze zostávajú na jeho činnosť (réžiu) a ďalší rozvoj, teda aj investície do parkovania.

 

Toto sú prosím peniaze, o ktorých už nebudú rozhodovať poslanci, ale Prevádzkovateľ. Verejná kontrola je mimo, minimálne sa znižuje. Všetko bude podľa hesla „V súlade so zákonom.“, alebo „Takto to poslanci schválili hlasovaním“. Akciová spoločnosť sa prosím riadi postupom podľa obchodného zákonníka, teda podniká.    

Pre koláč s veľkosťou okolo 770 000 eur sa oplatí znížiť príjem z parkovacích kariet. Zo sumy 100 000 eur, čo je predpokladaný príjem za karty, nie je problém ísť aj o polovicu dole.

Ovca zostane celá a vlk sýty.

 

Tak čo, Pôjdu ceny dole?

Predpokladám, že za karty áno, ale treba sa pýtať ďalej.

 

Riešenie :

V prípade zriadenia príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie by bolo uvedených 770 000 eur priamo príjmom Mesta a nie akciovej spoločnosti, aj keď zatiaľ s majetkovou účasťou mesta. V takom prípade by boli pod priamou kontrolou poslancov.  

Parkovacia politika v Trenčíne

30.04.2016

Úvod

Cesty  parkoviská postavené ešte v minulom storočí nepostačujú dnešným požiadavkám motoristov. Áut pribúda, ciest a parkovísk nie, aspoň nie v požadovanom množstve. Parkovanie v centre je jedným zo zásadných problémov Trenčanov. Vie to každý a na tom sa určite zhodneme.

 

Spôsobov, ako riešiť parkovanie je viac. Jedným z nich je regulácia dopravy. Mesto Trenčín s ňou začalo od 1. januára 2009 založením Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s.(TPS), ktorá prevádzkuje vybrané parkoviská na území mesta. Mesto Trenčín je jej jediný akcionár, teda 100 %-ný vlastník.

 

Snahy rozšíriť reguláciu parkovania v minulom volebnom období stroskotali. Po voľbách v roku 2014sa opätovne naskytla možnosť postúpiť ďalej. V septembri 2015 sa súčasné mestské zastupiteľstvo uznieslo na Parkovacej politike Mesta Trenčín, pričom podľa mňa je založená na dvoch základných prvkoch. Prvou je to, že treba pokračovať v regulácii parkovania. Druhou, že prevádzkovanie parkovania sa bude vykonávať prostredníctvom „mestskej“ spoločnosti, teda TPS.

Čas ukáže, ako sa s týmto materiálom a všetkým, čo je s tým spojené naložíme.

Zoznámte sa s návrhom novej parkovacej politiky v meste - apríl 2016

Mesto Trenčín a Trenčianska parkovacia spoločnosť pripravili návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní.

 

Návrh VZN o dočasnom parkovaní TU :

Navrh-VZN-04-2016.pdf

Predstavenie parkovania z verejnej prezentácie :

Predstavenie parkovania z verejnej prezentácie :

Prezentácia parkovacej politiky v Športovej hale na Sihoti zo strany Mesta Trenčín a TPS a.s., samostatne moje vystúpenie na tejto prezentácii

Záznam verejnej diskusie o novom systéme parkovania v Trenčíne, dňa 26.4.2016
Parkovacia politika v Trenčíne, Ing. Miloš Mičega - poslanec MsZ v Trenčíne, 26.04.2016