Futbalový štadión v Trenčíne

Ponúkol som mandát mestského poslanca!Podmienkou je, postavenie futbalového štadióna v sľúbenom, ale najmä v zmluvnom termíne do 12/2021.

Už neviem ako inak stimulovať vedenie Mesta, aby sa takto splnením svojho sľubu o postavení štadióna mohli zároveň zbaviť "najväčšieho" oponenta primátora Rybníčka.Vyhlásenie k situácii ohľadne výstavby futbalového štadióna v Trenčíne zo dňa 23. septembra 2020

Mičega ponúkol poslanecký mandát!

r o z h o v o r
24. septembra 2020

Miloš Mičega sa vzdá mandátu poslanca, ak bude postavený nový futbalový štadión v Trenčíne do konca roka 2021.

Je to pravda?

Áno. Je to môj verejný prísľub. V roku 2015 som hlasoval za výstavbu futbalového štadióna. Primátor Rybníček vtedy verejne prisľúbil, že v roku 2017 bude postavený nový štadión. Je to náš nesplnený sľub. Ešte v roku 2014 sa zbúrali tribúny. Aká je realita, vidí každý. Už siedmy rok máme v centre mesta stavenisko. Podmienky pre futbal a výchovu mládeže sú podľa mňa, ako bývalého športovca, veľmi nedôstojné.

Ale stále uniká dôvod, prečo ste ponúkli svoj mandát.

Futbalový klub si nesplnil svoje základné povinnosti postaviť štadión, napriek tomu sme mu v júli predĺžili termín výstavby do konca roka 2021. Ešte v auguste sme im odpredali 36 000 m2 pozemkov za smiešne nízku cenu 5,50 € za 1 m2. Veď aj predzáhradky rodinných domov na okraji mesta predávame drahšie. S takýmto rýchlym predajom, a ešte k tomu aj na mimoriadnom zastupiteľstve, som nesúhlasil. Chápem, že futbalový klub potrebuje tieto pozemky založiť banke, aby mohol čerpať úver na dostavbu štadióna. Tu však primátor Rybníček zabezpečil predaj pozemkov svojmu bratovi. Aj preto si myslím, že to mal robiť transparentne.

A čo ten dôvod?

Ponúknutím svojho mandátu som sa rozhodol stimulovať výstavbu štadióna. Dlhodobo evidujem rôzne útoky na moju osobu. Som stavbár a venujem sa aj stavebnému právu. Upozorňoval som na nezvládnutý proces prípravy a aj samotnej výstavby. Takže, ak bude do konca budúceho roka postavený štadión so 4 novými tribúnami a zverejnené právoplatné kolaudačné rozhodnutie, vzdám sa mandátu. Nedržím sa stoličky za každú cenu, chcem byť mestu prospešný. Myslím si, že mestu viem pomôcť aj inak a budem tak robiť aj naďalej minimálne ako krajský poslanec.

Dá sa to zhrnúť takto: Miloš Mičega sa vzdá mandátu mestského poslanca, ak bude postavený nový futbalový štadión v Trenčíne do konca roka 2021 a súčasne nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Je to správne?

Áno. Zdôrazňujem však, že štadión so 4 novými tribúnami, tak ako to prezentujú bratia Rybníčkovci na všetkých vizualizáciách od roku 2015.

Čo by ste dodali na záver?

V tomto prípade sa rád vzdám mandátu. Verím, že moji voliči to pochopia. Primátor by prišiel o svojho najväčšieho oponenta (úsmev) a Trenčania a by mali nový štadión. Mojím cieľom je štadión a ten bude, ak p. Rybníček splní svoj verejný sľub. Nič viac za tým nie je...

Ďakujem