Chodník - Opatovská cesta Trenčín

 

Ústredná fotografia petície

 

 

február 2014

Chodci a cyklisti na Sihoti už nemusia riskovať : Petícia sa im vyplatila

Dve fotografie
zdroj : pluska.sk
autor : Martin Kukučka

15.07.2016

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY

13.07.2016

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY

12.07.2016

VIDEO Z VÝSTAVBY + ROZHOVOR

 

foto obrazovky

 

 

Link na video TU :

 

12.07.2016

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY

Projekt

30.06.2016

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY

22.06.2016

ZAČATIE VÝSTAVBY.

INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

strana č. 3

INFO-jul-2016_1468506368.pdf

14.06.2016

Podpísaná zmluva na realizáciu stavby. 

ZOD_opatovsky_chodnik_AU_STAV_sro_2016.pdf

25.11.2015

Stavebné povolenie vydané. K nahliadnutiu alebo stiahnutiu v pdf TU :

Mesto-Trencin--stavebne-povolenie-opatovsky-chodnik.pdf

22.09.2015

Vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. K nahliadnutiu alebo stiahnutiu v pdf TU :

22-09-2015-Uzemne-rozhodnutie-Trencin-vybudovanie-Opatovskeho-chodnika.pdf

02.07.2015

Uznesením MsZ v Trenčíne č. 160 zo dňa 02.07.2015 bola schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015. V rozpočte bola zvýšená čiastka na vybudovanie chodníka zo 60 000 € na 90 000 €. 
Link na webovú stránku mesta TU :          www.trencin.sk   /na strane č. 4, hore/

20.01.2015

Uznesením MsZ v Trenčíne č. 20 zo dňa 20.1.2015 bol schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017. V rozpočte bola vyčlenená čiastka 60 000,00 € na vybudovanie chodníka.
Link na webovú stránku mesta TU :          www.trencin.sk   /na strane č. 58, dole/  

2014

Nižšie je kompletná agenda týkajúca sa chodníku za obdobie roku 2014.

ČO JE CHODNÍK?

Chodníkom je zjednodušene povedané komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.

PREČO CHODNÍK?

Urobila sa nová cesta a bez chodníka. Chodec je najslabší článok cestnej dopravy a chodník je primárne určený pre jeho bezpečnosť. V súčasnosti do dotknutej časti Opatovej nejazdia ani autobusy tak, ako do roku 2012, lebo sa tam neotočia.

KTO JE NA VINE, ŽE CHODNÍK NIE JE?

Hľadať vinníka za vzniknutý stav nebolo predmetom petície na podporu výstavby chodníka. Vinníkom za budúci stav bude však ten, kto má reálnu možnosť zabezpečiť alebo napomôcť výstavbe a neučiní tak. Tvrdenia typu, že chodník je zaradený v investičnom pláne výstavby a pod. tu už boli. Trenčania majú skúsenosť aj so stavbou plavárne, ktorá existuje, ale neužíva sa. Občanom bývajúcim v priľahlej časti mesta pomôže len reálny chodník. Tento usmerní chodcov a bude bezpochyby bezpečnostným prvkom aj pre samotných vodičov. A to už určite nie je len o Opatovej a Sihoti.

AKO ĎALEJ?

Dnes už možno konštatovať, že petícia za výstavbu chodníka bola úspešná. Mesto Trenčín ju vyhodnotilo ako opodstatnenú. V súčasnosti sa rieši už aj výstavba chodníka, pričom predpoklad je október - november 2014.

PONAUČENIE

Vybudovanie chodníka je predovšetkým o bezpečnosti. Keď sa ľudia spoja za rozumnú vec, riešia ju legitímnymi prostriedkami a komunikujú so samosprávou, problémy sa riešiť dajú.

ZÁVER

Verím, že tu pribudne poďakovanie za vybudovanie chodníka. Zatiaľ môže byť iba za to, že Mesto Trenčín sa zaoberá oprávnenými požiadavkami občanov. Priložené sú letecké fotografie a video z cesty bez chodníka.

 

Elektronický bulletin

23.09.2014

Všetko to začalo na prelome rokov 2013/2014, keď ma na tejto ceste takmer zrazilo auto. Vtedy som si uvedomil, že o tomto probléme sa nemôžeme len navzájom rozprávať, ale treba ho aj riešiť.

Doteraz stále hľadám formu, akou Vám čo najjednoduchšie priblížiť celý postup pri podpore výstavby chodníku.

Pripravil som tento bulletin, ktorý v tejto chvíli pokladám za najkomplexnejší materiál o tomto bezpečnostnom probléme. 

Stovky hodín práce v teréne aj pri počítači za ostatných 10 mesiacov som zhrnul do 6 strán bulletinu. K svojim tvrdeniam prikladám aj dôkazy vo forme odkazov na webové stránky a videá. 

Blíži sa zima a s tým aj spojený zvýšený bezpečnostný problém na cestách. Kompetentní vedia, prečo je stav na Opatovskej ulici taký aký je. Ostatní to môžu vedieť.

K tomu, aby ste to mohli vedieť všetci Vám ponúkam tento bulletin. Svoj názor si spravte každý sám.

bulletin-chodnik-Opatovska-konecny_1411643818.pdf
BULLETIN
Táto forma zverejnenia slúži ako náhľad. Pre komplexné pozretie je treba použiť formu PDF vyššie, kde je možnosť odklikom pozrieť aj videá a iné dokumenty.

Priebeh (postup) vybavenia petície

OBSAH

I. Zbieranie podpisov pod petíciu a jej predloženie

..........10. 03. 2014 Začiatok zbierania podpisov pod petíciu
..........21. 03. 2014 Koniec zbierania podpisov pod petíciou
..........24. 03. 2014 Predloženie petície na Meste Trenčín – podpísaných 1507 občanov
..........24. 03. 2014 Informovanie poslancov o petíci

II. Oznámenie počtu podpisov a stanovisko poslancov cez komisiu

..........15.04.2014 Zasadnutie Komisie ŽP, dopravy, investícií a ÚP pri MsZ v Trenčíne

III. Oznámenie Mesta Trenčín o vybavení petície

..........05. 05. 2014 Oznámenie výsledku vybavenia petície z Mesta Trenčín – petícii vyhovené

IV. Oznámenie o vybavení petície zverejnené pre občanov

V. Obhajoba petície pred poslancami MsZ v Trenčíne dňa 20.05.2014

..........20. 05. 2014 Opätovné požiadanie poslancov na zastupiteľstve o ich podporu
..........20. 07. 2014 Požiadanie o informáciu o skrutkovom stave riešenia chodníku
..........23. 07. 2014 Odpoveď na požiadania zo dňa 20.7. 2014.

VI. Záverečné stanovisko Mesta Trenčín

VII. Zaujímavé odkazy

PODROBNE

I. Zbieranie podpisov pod petíciu a jej predloženie

1 Opatovská cesta Trenčín - leták 1 Opatovská cesta Trenčín - leták
2 Predloženie petície 2 Predloženie petície
3 Tabuľka - zoznam hárkov petície 3 Tabuľka - zoznam hárkov petície
Informovanie poslancov o petícii (v úvode záznamu)

II. Oznámenie počtu podpisov a stanovisko poslancov cez komisiu

III. Oznámenie Mesta Trenčín o vybavení petície

5 Oznámenie Mesta Trenčín o vybavení petície 5 Oznámenie Mesta Trenčín o vybavení petície
Oznámenie Mesta Trenčín o vybavení petície

IV. Oznámenie o vybavení petície zverejnené pre občanov

V. Obhajoba petície pred poslancami MsZ v Trenčíne dňa 20.05.2014

Informovanie poslancov o vybavení petície (čas 1:30:00)

VI. Záverečné stanovisko Mesta Trenčín

9_Zaverecne-stanovisko-Mesta-Trencin.pdf
Záverečné stanovisko Mesta Trenčín

VII. Zaujímavé odkazy a články