Slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej spoločnej republiky Čechov a Slovákov sme dnes spolu s poslancami krajského parlamentu výjazdovo rokovali v rodnej obci jedného z najvýznamnejších mužov slovenského národa; Milana Rastislava Štefánika.

Súčasťou zasadnutia bola aj prehliadka rodného Štefánikovho domu - evanjelickej fary v Košariskách. V tomto dome je múzeum venované tomuto velikánovi nielen slovenských, ale aj svetových dejín. Generálsku hodnosť získal vo Francúzskej armáde.

Ponúkam aj zopár fotografií z výstavby k 100. výročiu vzniku ČSR, ktorá je v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.