Oficiálne podanie kandidatúry

Kandidujem ako NEZÁVISLÝ KANDIDÁT, takže som musel predložiť aj podpisové hárky podporujúce moju  kandidatúru. Dnes som predložil kandidátnu listinu spolu so 150 podpisovými hárkami, na ktorých bolo 1268 podpisov.          

Všetkým čo ma podporili priamo svojím podpisom, ale aj tým čo sa akoukoľvek formou podieľali pri ich zbieraní týmto ĎAKUJEM

Niekoľko fotografií