JUH - stretnutie

Stretnutie s obyvateľmi nášho najväčšieho sídliska JUH. Neformálne rozhovory, stretnutia, názory a niečo k tomu. Pre deti nafukovacia šmýkľavka, cukrová vata a iné.

Niekoľko fotografií z akcie